حضور و سخنرانی در گلستان شهدای فریدن

حجت الاسلام آقاتهرانی بر سر مزار شهدای گلستای شهدای فریدن حضور یافتند و سپس در جمع حاضران به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان ضمنا با امام جمعه این شهر دیدار کردند. در این برنامه مزار شهدا گلباران شد.