برنامه‌های استاد آقاتهرانی تیر ۱۴۰۰

۱. ۱۴۰۰/۴/۱ بعد از نماز مغرب و عشا
خیابان هفده شهریور جنوبی خیابان تاجیک مسجد حاج عبدالله برنامه سخنرانی


۲. ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۱۶
خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه دروازه دولاب، خیابان شیرازی، خیابان بیگلو تهرانی، حسینیه مرحوم پنبه چی

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید