برنامه‌های استاد آقاتهرانی تیر ۱۴۰۰

۱٫ ۱۴۰۰/۴/۱ بعد از نماز مغرب و عشا
خیابان هفده شهریور جنوبی خیابان تاجیک مسجد حاج عبدالله برنامه سخنرانی


۲٫ ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۱۶
خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه دروازه دولاب، خیابان شیرازی، خیابان بیگلو تهرانی، حسینیه مرحوم پنبه چی