پیشینه طرح صیانت حقوق کاربران

پیشینه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

۱. این طرح در سال ۹۴، در شورای عالی فضای مجازی سیاست گذاری شده

۲. در سال ۹۶ این طرح راجع به پیام رسان ها و شبکه های داخلی و خارجی ورود کرده و آورده شده: «همه پیام‌رسان‌های فعال، اعم از داخلی و خارجی موظف به داشتن نماینده و دفتر در کشور هستند.»

۳. در سال ۹۸ در شورای عالی فضای مجازی در زمینه احراز هویت کاربران آورده شده: «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور»

پیشینه طرح در مجلس:

۱. در مجلس، در سال ۹۸ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلان وصول شده.

۲. از ان پس به کمیسیون فرهنگی آمده، کمیته فضای مجازی فعال شده و ۱۵۰۰ نفر ساعت وقت گذاشته شده تا طرح آماده شود.

۳. طبق قانون ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس، طرح به مرکز پژوهشها ارجاع داده شده و ۳ ماه کار تخصصی انجام شده.

۴. در حال حاضر طرح در ۳۴ ماده، ۶ فصل، در ۱۳ صفحه در دستور کار مجلس قرار گرفته.

۵. نام این پیش‌نویس طرح و هدف آن «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است.

۶. چنانچه طرح در مجلس به عنوان ۸۵ رای آورد، کمیسیون فرهنگی به همراهی متخصصین کمیسیون صنعت، امنیت و قضائی کار را طی چند ماه بررسی سامان داده و به شورای نگهبان تقدیم می‌کند. و چنانچه رای ۸۵ نیاورد در صحن از نظر همه نمایندگان خواهد گذشت و سپس به شورای نگهبان می‌رود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید