به دنبال حقوق کاربران نه فیلترینگ

ورود عزیزان کارشناس بر طرح حمایت از کاربران امر مبارکی است که باید کار را گفتمانی جلو برد نه چون آن آقا که با تبلیغات و دیگرهراسی تلاش کرده بگوید: «نونت آجر میشه! ای مردم بدوید نشه!». بله نان گردن‌کلفت‌های بیرونی که هیچ قید و بندی ندارند، آجر می‌شود، مگر اینکه به ضوابط و قوانین تن دهند.

عزیز! شما اجازه می‌دهی هرکسی در خانه‌ات بیاید و هرچه بخواهد بکند، تازه پولش را هم بدهی!؟ حتماً اسم این را هم آزادی می‌گذاری!؟ نه قربان!

این قوانین در سال‌های گذشته، در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، ولی عملیاتی نشده، که اینک مجلس محترم آن‌ها را جرم‌انگاری کرده، و پایش ایستاده که بشود.
نترسید که شغل‌ها در این موقعیت و نه موقعیت‌های بعدی تعطیل نخواهد شد. عزیز قانون را بخوان! حدود ۲۰۰۰ نفر-ساعت عزیزان کاردان و کارشناس جوان ما روی آن کار کرده‌اند.

تازه اگر به مجلس بیاید و رأی ۸۵ ببرد، قانونی آزمایشی مثلاً ۵ ساله است، که در عمل حسن و قبح و سود و زیانش را طی این مدتی که مجلس تصویب کند نشان خواهد داد. پس این قانون با این همه کار وحی مُنزل نیست و درها را نبسته، بلکه جای هر نقدی بر آن باز باز است.

لازم نیست جلویش را بگیرید که چهل سال از انقلاب گذشته و ده‌ها سال از ورود فضای مجازی به کشورمان، ولی هنوز یک قانون مدون نداریم. می‌دانی آمریکا که بت بزرگ خیلی‌هاست ۲۷۰ ماده برای فضای مجازی دارد!؟ حتی کشورهای عقب‌افتاده دنیا در این جهت از ما جلوترند، و برخی غرب‌زده‌ها در این کشور که عده‌ای هم مسؤول نامسؤولند، هنوز هم به ما می‌گویند آقا چه خبرتان است! صبر کنید گلابی و خیار بیاید!

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید