فصل غدیر، بخش چهارم

فصل غدیر، بخش چهارم
رمز موفقیت از نگاه امام صادق علیه السلام
اول: کار را خودم به بهترین نحو انجام دهم
دوم: دانستم روزی من به فرد دیگری نخواهد رسید بنابراین اطمینان پیدا کردم
سوم: دانستم خداوند متعال بر همه چیز من آگاه است و ناظر است و در مقابل خداوند حیا کردم
چهارم: چون آخر کار مرگ است، خودم را برای مرگ آماده کردم

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید