چرایی بررسی طرح حمایت در کمیسیون تخصصی؟

با کمال ادب و احترام به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، به نظر بنده کمیسیون های تخصصی مناسب ترین جای گفتگو و تبادل نظر است، نه صحن مجلس.
طرح اینچنین قوانین مهمی چون فضای مجازی که با همه زندگی مردم و معاملات و شغل و زندگی میلیون ها نفری از جمعیت و مردم ما گره خورده و درگیر شده و البته در ساختار سبک زندگی و سر نوشت نوجوانان و جوانان مملکت را نیز رقم می زند، نباید در صحن عمومی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، چرا که نیاز بررسی های تخصصی و کارشناسی دارد.

با برآوردی که شده میانگین تصویب قوانین در مجلس روزی یک ماده است. پس سرعت پیشرفت مصوبات پایین است، و از جهتی گاه با ورود یک ماده به سامانه مجلس، بیش از ۲۰۰ ایراد و پیشنهاد بر ان خورده، و هر نماینده حق دارد از نظر خود دفاع کند.
ضمن این که اهل فن کمتر وارد این مباحث عمومی شده و خود را درگیر بحث و جدال در صحن نمی کنند، در نتیجه اینکه قانون نا هماهنگی بدی یافته و تازه کارشناسانه هم نیست.

ولی وقتی طرح ۸۵ شود، باید کمیسیون ویژه تخصصی راه اندازی شود، و از صحن مجلس درخواست مدت موقت کند، و در صحن کمیسیون هر ماده پس بحث و مباحثه، با دو سوم آراء باید رای بیاورد، پس تقریبا اقناع کل را طلب می کند.
و نیز این قانون پس از قبولی شورای نگهبان، چون موقت اعلان شده تا بازخوردش را در فرایند زمان نشان دهد، اگر قانون کارآمد و کارساز بود، دایمی می شود، وگرنه اصلاح شده و بروز شود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید