گفت و شنود با علما و بزرگان

چون همیشه نشست و برخاست با علمای اعلام را بر خود واجب دانسته و دوست دارم لحظاتی خدمتشان از هم نفسی با آن بزرگواران بهرمند شوم. و مطالب روز خدمتشان ارائه میشود.
این روزها بیش از هرچه گرفتاری مردم ما بی تدبیری مسئولین اجرایی بود که همه چیز را از همان روزهای اول به برجام گره زدند و دشمن با این آقایان تا لحظات آخر بازی کرد، و متاسفانه رو دست خوردند. البته این دوره عبرتی برای اعتماد کنندگان به بیگانه ای چون آمریکا بود.
دیگر مشکل، امورات مربوط به زندگی مردم و امر معاش آنها است. آب، گرانی اجناس و حتی ارزاق عمومی، برق و گرما، گرد و غبار و… مشکل روز مردم ما شده است.
بی شک، در هر نشست با بزرگان دلسوز مردم، این امورات در راس مباحث قرار قرار می گیرد.
بحث دیگر ورود کمیسیون فرهنگی به حمایت از کاربران فضای مجازی است، که نقل محافل شده و باید بی پرده و آشکار از آن سخن گفت، چه اینکه صاحب منافع آن را در چشم عزیزان کاربر جور دیگر جلوه داده و کم دروغ نبافتند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید