برگزاری جلسات عزاداری به همراه رعایت قواعد و مقررات بهداشتی

داریم نزدیک میشویم به ماه محرم ان شالله بزودی بیماری کرونا جمع بشود و شیوعش از بین برود، اما تا زمان شیوع کرونا باید قواعد و ضوابط را رعایت کرد.

شرکت در جلسات عزاداری اباعبدالله تاثیرات مهم و جدی روحی دارد اما با توجه به شیوع کرونا، همه باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند و در جلسات عزاداری حضرت اباعبدالله شرکت کنند.

نباید جلسات را تعطیل کرد بلکه هم میشود مراعات ضوابط را کرد و هم جلسات عزاداری را تعطیل نکرد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید