برنامه‌های استاد آقاتهرانی مرداد 1400

  1. برنامه های چهار شب اول محرم 1400
    بوستان شهید دیالمه، بعد از نماز مغرب و عشا