تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران محترم

این روز را به همه خبرنگاران محترم تهنیت و تبریک می گویم. امروز نیز روز شهادت آن بزرگواران است.
چه خوب است اگر همگان به اخلاق حرفه ای خود متعهد باشند. بیش از هر چه خبر باید براستی به مردم منتقل شود، از این رو تنها صداقت خبرنگار کافی نیست، بلکه باید اعتماد جمع بر اخبار نیز حاصل آمده باشد، که این برخاسته از صداقت همگانی و جمعی است.
بحمده تعالی پاکی و صداقت برخی از خبرنگاران ما زبانزد عام و خاص بوده، و این دریافت جمعی به لطف الهی با شهادت همراه شده، امید است که صداقت و ایثار خون همیشگی باقی بماند.
مرتضی آقاتهرانی
۱۴۰۰/۵/۱۷

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید