تبادل نظر با دانشگاهیان در کمیسیون فرهنگی پیرامون طرح حمایت

پنج شنبه گذشته به لطف الهی برنامه تحلیف به خوبی انجام شد. مسئولین کشورهایی که با ما ارتباط داشتند در این جلسه در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند و نشست های حاشیه ای نیز برگزار شد.

روز شنبه کمیسیون فرهنگی حوالی بعدازظهر از عزیزان دانشجو، نمایندگان تشکل ها در دانشگاه ها دعوت کرده تا درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفتگویی داشته باشند.

حضور جوانان دانشگاهی گو اینکه ارباب احزاب و تشکل ها بودند، ولی بیش از آنکه بنده به آنها فایده رسانم از حضورشان بهرمند شدم. نشستی صمیمانه، با دلسوزی تام و تمام نسبت به نظام، و مردم خوبمان و خیرخواهی نسبت به آینده اجتماع انقلابی. صحبتها همگی سازنده و مورد توجه بود. قرارمان ۲ ساعت بود ولی تا ۴ ساعت گفتگو به طول انجامید. راه حضور و ورود بچه ها به کمیسیون باز شد، تا که در این رفت و آمدها تبادل افکار بیشتری حاصل گردد.

این نشست های گفتمانی همیشه راهگشای راه بوده و در مقابل فاصله بین جوانان عزیز و قانونگذاران، موجب رفع سوء تفاهم خواهد شد. به ویژه اینکه پیچیدگی برخی از طرح ها، و کاربردی بودن آن موجب دغدغه بیشتر کاربران شده، درحالی که که این طرح حمایت از کاربران بوده است.

نهایت آنکه قدوم عزیزان اهل علم و دانش را به کمیسیون فرهنگی خودشان ارج مینهیم.

 

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید