درباره مخالفت برخی دوستان انقلابی با طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی

ایا می دانید که خیلی از این حملات به این طرح از بستر من و تو، بی بی سی، سایتهای وهابی و… برخاسته است. از آنها هرگز توقعی نبوده و نیست، چه اینکه ذی‌نفعند، و از این پلشت‌کاری ها سود نقد فرهنگی و اقتصادی می برند.

اما از عزیزان متعهد و انقلابی مان خیلی بعید و آزار دهنده بود، که بر علیه این طرح اقدام کنند و بگویند و بنویسند، در حالی که این طرح ۳۷ ماده ای را یا ندیده بودند، و یا به طرح های گذشته که ایرادهایی هم داشت و بر آن اصلاحاتی زده شده بود، ایراد گرفتند و مخالفت کردند.

ولی اگر امروز که این طرح به کمیسیون ویژه رهسپار شده ما قدرت ایستادگی در برابر فشارهای بیگانه را نداشته باشیم، چگونه فردا روزی که به صحن مجلس آمد، در برابر آن همه فشارهای کارتل های اقتصادی و حرفهای معاندان که حقوق کاربران را به نفع خویش پایمال میکنند، و ماده به ماده را می کوبند، تاب و توان مقاومت خواهیم داشت؟

اینها را نوشتم تا که حجت بماند و آیندگان ببینند و بدانند که چگونه مجلس انقلابی با رای ۱۲۱ نفر از نمایندگان عزیز برای این طرح کار را جلو برد، ولی برخی دوستان کم تجربه ما اصرار داشتند که طرحی که میتواند طی ۳ ماه به نتیجه برسد، متوقف شود و در آینده ای که مشخص نیست، به صحن بیاید و درباره آن تصمیم گرفته شود؛ یعنی نقد امروز را به نسیه فردا فروخته اند.

عزیزان تجربه دیرینه ما می گوید: «ان الامور مرهونه باوقاتها»، کارها در گرو وقت خود هستند. باورم نیست که اگر این کار متوقف شود، در این دوره کار فضای سایبری به جایی برسد و یا دیگر سامان یابد؛ چه اینکه به دشمن علامت داده شده که ما توان مقاومت نداشته و او می تواند با فشار تبلیغاتی به اهدافش برسد.

انتظار و توقع از دوستان انقلابی این است که انشاالله پای کار باشند و در مقابل فشارهای تبلیغاتی این و آن کوتاه نیایند و آنچه وظیفه درست است به سرانجام برسانند.

ارادتمند آقاتهرانی

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید