تشکر از همکاران و منتقدان طرح حمایت

انشالله نظر عزیزان در عدم خدشه خدمات به مردم عزیز در حوزه کسب و کار و دغدغه ایشان حتما مد نظر خادمان ملت گرامی در کمیسیون مشترک قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید