توجه به دغدغه کسب و کارهای داخلی در طرح حمایت

برخی از دوستان دغدغه دارند که کسب و کارهای داخلی مشکل پیدا نکنند. بله اصل این طرح بر مبنای حمایت از کاربران است. این طرح چندین بار عوض شده و در حال تغییر و رشد و ارتقا است و مورد بررسی و نقد بیشتر قرار گرفته و به نفع کاربران اصلاح شده و میشود.

بنای این طرح حمایت از کسب و کارهای داخلی و شبکه‌های داخلی است با حراست از فکر و فرهنگ و مردم است.

بنای ما در کمیسیون داشتن عملکرد شفاف و ارائه گزارش فعالیتها و روند کارها به مردم عزیز است.

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید