جلسات سه شنبه کمیسیون فرهنگی با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

جمع بندی جلسات روز سه شنبه کمیسیون فرهنگی با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

وزارت کار
ساعت ۸ ال ۹ کمیسیون میزبان وزیر کار، آقای عبد الملکی بود و ایشان به کمیسیون آمدند. او را جوانی با تجربه، انقلابی و با برنامه یافتم. به نظر می رسد رای صحن را نیز کسب کند.

وزارت آموزش و پرورش
ساعت ۹ الی ۱۰، آقای دکتر باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، تشریف آوردند به کمیسیون. ایشان دکترای تربیتی داشتند که این رشته و کار به طور معمول مورد بی توجهی و غفلت است. ایشان برنامه خوبی ارایه دادند. جوانی با ایده، فکر و برنامه هستند. از ان جا که آموزش و پرورش سال ها است با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند، راه حل و رهگشای ایشان اجرای سند تحول بود.

ساعت ۱۰ الی ۱۱ نشست کمیسیون برای جمع بندی و آماده سازی بیانیه در صحن مجلس برگزار شد.

وزارت صمت
ساعت ۱۱ الی ۱۲ وزیر پیشنهادی صمت، آقای دکتر فاطمی امین مهمان کمیسیون بودند. مردی مجاهد، کاری و با برنامه، به نظر رسیدند. انشالله ایشان نیز رای صحن را خواهند داشت.

جلسه با هیئت رئیسه
ساعت ۱۲ الی ۱۴ جلسه همگرائی روسای کمیسیون ها و هیئت رئیسه بود. همه دوستان از کمیسیون های خود و نحوه تعامل با وزرای پیشنهادی و این طرح جدید که همه وزرا همه نمایندگان، و نمایندگان وزرا را برای اولین بار از نزدیک دیده بودند و جلسات مباحثه علمی و یک تعامل گفتمانی رو در رو حاصل شده بود اظهار رضایت کردند. براستی این گونه نشست ها بی سابقه بود، از هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها، و همکاری همه نمایندگان و به وقت بودن وزرا تشکر میکنم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید