تاسوعای حسینی

امروز تاسوعای حسینی و تعلق دارد به ماه منیر کربلا قمر بنی هاشم، بنده صادق خدا، یادآور شجاعت علی مرتضی، با وفا به معنای واقعی کلمه، دستانش متصل به عرش خدا، او که نه تنها اولین و آخرین که همه شهدا به حالش قبطه خورده و آرزو دارند که کاش چون او و با او بودند، ولی چه باید کرد که دستانمان کوتاه و خرما بر نخیل.

اللهم اشف صدر الحجه بظهور الحجه، اللهم اشف صدر الحسین، بظهور الحجه، اللهم اشف صدر العباس بظهور الحجه. آمین آمین

زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام را ای عزیز فراموش مکن!

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید