جلسه دعای ندبه استاد آقاتهرانی

برگزاری جلسه دعای پرفیض ندبه استاد آقاتهرانی در جوار شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه