حضور بر سر مزار آیت الله پهلوانی تهرانی

حضور حجت الاسلام آقاتهرانی بر سر مزار آیت الله پهلوانی تهرانی