بازدید از شرکت هلیکوپترسازی

حجت الاسلام آقاتهرانی به همراه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بازدید از شرکت هلیکوپترسازی کشور پرداختند ودر جریان فعالیتهای پشتیبانی و نوسازی این شرکت قرار گرفتند.

در رابطه با این بازدید ایشان فرمودند: به لطف الهی توفیق یافتم در شب اولین روز یادواره دفاع مقدس به همراه عزیزان مجمع تهران، آقایان تقوی، سید علی یزدی خواه، سید میر سلیم، نوباوه و رضوانی در برنامه بازدید از شرکت هلیکوپتر سازی کشور شرکت داشته باشم. عزیزان گزارشاتی از فعالیت های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها) داشتند.

حضور فعال در این بازدید، گذشته از احساس غرور و امیدواری به خودکفایی کشور انقلابی ما، و اینکه ما می توانیم، باعث شناسایی بیشتر خدمتگزاران به نظام و توجه به بودجه مطلوب بدین منظور میشود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید