تشکر از حضور بموقع آقای رئیسی

با سلام به مردم خوبمون و رئیس جمهور مردمی!
بنده به عنوان یک شهروند از ورود به موقع آقای رئیسی، به محض اطلاع از خبر گرفتاری مردم عزیز، به پمپ بنزین فردوسی و حضور در وزارت نفت و… براستی تقدیر می کنم.

برای مردم ما هر سختی قابل تحمل است، به شرطی که مسئولین قدری آن ها را درک کنند. در این زمان است که مردم عزیزمان به خوبی مسئول را همراهی کرده و خود حلال‌ مشکلات می شوند.

مسولین امر نیز بدانند بقاء آن ها به فهم پابرهنگان این نظام و حضور به موقع در بین آن هاست، باز هم از آقای رئیسی عزیز به خاطر حضور در صحنه و توجه به گرفتاری مردم تقدیر می کنم.

مرتضی آقا تهرانی
۱۴۰۰.۰۸.۰۵

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید