ابلاغ طرح جمعیت

به لطف خداوند متعال، قانون “حمایت از خانواده، جوانی جمعیت” از نظر شورای نگهبان گذشت و ابلاغ رئیس مجلس بر آن خورد.
پس از تلاش کمیسیون فرهنگی، و هشتادوپنجی شدن طرح جمعیت در صحن مجلس – که از همه نمایندگان عزیز و انقلابی جای تشکر دارد. – اینک به لطف او کمیسیون مشترک با کمترین رفت و شد با شورای نگهبان به علت ایجاد درک صحیح مشترک از صورت مسئله و حکم آن، مورد قبول آن شورای محترم قرار گرفت.
کاری که بیش از ۱۴ سال در مجلس درگیر بود.، مجلس انقلابی با ۷۰۰۰ نفر ساعت وقت گذاشتن آن را به نتیجه رسانید.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید