بازدید از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی ضمن حضور درپارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی از بخش ها و قسمت های مختلف این پارک همچون بخش بی تیک، نمایه پردازان پندار، سنا ایده آفرین و … بازدید کرد و در جریان دغدغه ها و فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری این مجموعه ها قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارک ملی علم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این بازدید فرمود: توفیق بسیار خوبی بود که در جریان بازدید از شرکت های مستقر در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی قرار گرفتم. در جهان غرب توسعه علم مبنای تجربی و عقلی دارد. با توجه به تجربه زیسته خودم تمامی علوم از هنر و فناوری تا علوم هسته ای با تجربه و عقل پیشرفت می کند، اما ما ابزار دیگری هم داریم که می توانیم به خوبی از آن در راستای پیشرفت علم و فناوری بهره بگیریم؛ وحی و الهامات الهی ابزار دیگری است که خطا پذیر هم نیست.

وی افزود: هنوز در بسیاری موارد تجربه اشتباه پذیر بوده است، اما ما می توانیم با تکیه بر الهامات و وحی و ارتباط با اهل بیت، به توسعه علمی کشور برسیم که متاسفانه باور درست و دقیقی در این عرصه وجود ندارد.

استاد آقا تهرانی با اشاره به فعالیت های پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی گفت: انجام کارهای خلاقانه در حوزه فرهنگ و فناوری بسیار پسندیده است که باید بدون ترس و تردید آن را پیش برد. ایجاد شغل مهم‌ ترین نتیجه ای است که پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی به خوبی توانسته در این عرصه ظاهر شود.

وی افزود: یکی از ویژگی های مهم این مجموعه جهادی بودن آن است. خوب است در بند روال دست و پا گیر اداری نباشید و مانند یک جهادگر عمل کنید. به اعتقاد من لازمه اصلی ادامه فعالیت موثر چنین مجموعه ای ایستادگی، اتکا به خود و با درایت کافی عمل کردن است. انسان‌های مجاهد منتظر دیگران نمی ماند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: پارک صنایع فرهنگی از کار فرهنگی ترس نداشته باشد، این پارک کارهای خلاقانه انجام داده و همت والایی را صرف کرده است، کار شما باید جهادی باشد اگر جهادی نباشد جواب نخواهید گرفت، برای مثال ما در کمیسیون فرهنگی مجاهدانه عمل کردیم، کمیسیون ما سه بحث هشتاد و پنجی داشته است، بررسی کمیسیون در همان بحث جمعیت ۷۰۰۰ نفر ساعت زمان برد.

وی در انتها با اشاره به ایجاد کمیته ای در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباب تامین نیازهای صنایع فرهنگی خلاق گفت: اگر بتوانید در ذیل قانون، یافته ها و اهداف خود را به خوبی تدوین کنید که در گزارشی کامل و جامع ارائه شود، تا زمانی که من در کمیسیون هستم پای شما می ایستم. ما در تلاش هستیم کمیته ‌ای در جهت فعالیت‌های فرهنگی در کمیسیون فرهنگی خانه دولت فعال کنیم تا بتواند برای شما تسهیلاتی دریافت کرده که دارای ردیف درست باشد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید