شورای عالی انقلابی فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز بحمده تعالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییراتی جدی داده شد که گروه حقیقی آن با مردانی تازه نفس از جانب مقام ولایت معرفی شدند.
خدا کند که این عزیزان بتوانند بهتر و بیشتر از پیش نظام فرهنگ اسلامی ما را تحولی جدی ببخشند، و آن را از حالت ایستائی به جانب رشد و بالندگی سوق دهند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصتی بس ارجمند است که به فرهیختگان فرهنگی نظام عنایت شده و توقع است که آن بزرگواران بتوانند از این فرصت های به دست آمده کمال استفاده و بهره وری را داشته باشند.
مرتضی آقاتهرانی، ۱۴۰۰.۸.۲۳

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید