حضور در شورای فرهنگی عمومی اصفهان

استاد آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در همایش شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان اظهار داشت: اصالت اصفهانی دارم و ۲۵ آبان روزی که ۳۷۰ شهید در این شهر تشییع و از آن به عنوان روز و هفته اصفهان یاد می‌شود هیچگاه از خاطر من نمی‌رود. ما ملت و مردم ایران سرمایه‌های فراوانی داریم. شورای فرهنگ عمومی نباید بنشیند فقط به چند مصوبه بگذرد، باید در بین مردم بود. ما از مردیم و انقلاب ما هم یک انقلاب مردمی است.

وی ادامه داد: برای این انقلاب کارهای زیادی صورت گرفته، برخی فکر می‌کنند این انقلاب مفت گیر آمده است. نظام اسلامی دوره‌اش همیشه زنده است و تنها مربوط به دوره اسلامی نیست. باید جوانان به این درک برسند که اسلام یک دین زنده است.

آقاتهرانی با بیان اینکه “باید مصوبات شورای فرهنگ عمومی به شکل جدی میدانی شود و به میان جامعه بیاید” تاکید کرد: حاج قاسم سلیمانی مرد میدان بود و هرچه تصویب می‌شد را در میدان عملی می‌کرد، او گفت سه ماهه سفره داعش جمع می‌شود و به حرف خود عمل کرد. برخی مصوبات برای هفت آسمان خوب است، اما در زمین اجرایی نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دشمن دارد کار می‌کند، خوب هم کار می‌کند و حتی مدیریت را دست گرفته.  باید یک قرارگاه عملیاتی شکل بگیرد و تصمیمات لحظه‌ای گرفت. باید بیشتر پای عمل آمد و میدانی‌تر عمل کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید