ساعتی با کارگران معدن ذغال سنگ کرمان

این عزیزان کرمانی را در کنار مجلس شورای اسلامی زیارت کردم، که از نمایندگان توقع حمایت داشتند، و البته که باید دغدغه نمایندگان حل و فصل مشکلات مردم سراسر کشور عزیز باشد. با این دیدارها است که با درد و رنج مردم بهتر می توان آشنا شد. خدا کند که بتوانیم باری از دوش این بزرگواران برداریم، و بار بر دوششان نباشیم. اینجا پارک کنار مجلس شورای اسلامی است که توفیق دیدار یافته ام.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید