درباره سفرهای خارج از کشور مسئولین

بسم الله الرحمن الرحیم.

سفرهای خارج از کشور، چون سفرهای داخلی گاه ضروری است، چنان که روزگاری امام (ره) به نوفل لوشاتو، و امام خامنه ای به آمریکا، اروپا، آفریقا، نیویورک و… سفرهایی داشته اند؛ پس نباید همین که اسم خارج و یا سفر خارجی را شنیدیم، جاهلانه هر چه به ذهن خطور کرد، بگوییم، که گاه نارواست و صادقانه نیست؛ بلکه گاه فرصت برای خدمت بیشتر به مردم عزیز است که باید غنیمت شمرد.

چون برخی عزیزان از نتایج و برایند سفر نمایندگان مجلس در هفته گذشته، به اروپا، IPU در اسپانیا پرسیدند، نکاتی از آن سفر خواهم گفت:

در طی سه دوره نمایندگی این سومین سفرم به بین المجالس بوده است. نمایندگان ۲۲۳ کشور جهان در این اجلاس شرکت می کنند، و در حواشی این اجلاس هم‌فکری و گفتمان های ارزشمندی صورت می گیرد که هرگز برای نمایندگان این توفیق و دیدار حاصل نمی شود جز با یان سفرها.

مع الاسف، اسلام هراسی، ایران هراسی، در بین کشورهای بیگانه بیداد می کند، فعالیت ها و تبلیغات منافقانه صهیونیست ها، غرب، سلطنت طلب ها، کشورهای وابسته به غرب و مرتجع، منافقین و… هرگز ساکت ننشسته و نمی نشینند. یکی از دستاوردهای این قبیل سفرها مقابله با این اقدامات خصمانه دشمنها است.

پس باید بهوش و بگوش بود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید