سفر به اصفهان – دی 1400

حضور و سخنرانی در گلستان شهدای اصفهان 1400/10/1

 

دعای ندبه جمعه سوم دیماه ۱۴۰۰ اصفهان

دیدار با آقای طباطبایی مترجم نهج البلاغه و اعضای پشت صحنه برنامه هشت بهشت شبکه اصفهان

زیارت قبور شهدا در گلزار شهدای اصفهان