راز جاودانگی حاج قاسم

حاج قاسم سلیمانی اعلی الله مقامه چنان جهانی شد که بعید می دانم خودش هم در دوران حیات دنیوی احتمال می داد این چنین شهرت عالمگیری پیدا کند. اما چرا؟

چون این عزت دست پرورده این و آن نبود، براستی همه دست خدا بود. او جسمش به دست استکبار و نامش در فضای مجازی ترور شد، ولی نه تنها جسم و جان که نام و مکتبش چنان به دست پر قدرت خداوند متعال جان گرفت، ‌که در عالم هستی ماندگار شد.

این وعده الهی است که فرمود:
“ما عندکم ینفد، و ما عند الله باق”

هر آن چه نزد شماست نابود شدنی است، ولی هر چه نزد خداست آن باقی ماندنی است. پس ‌کار را برای او انجام ده! و از هر چه ّغیر اوست بگذر!

در حاج قاسم دو مشخصه وجود داشت، ایمان و عمل صالح.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید