حضور دکتر سعید محمد در کمیسیون فرهنگی

میزبان دکتر سعید محمد در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودیم، او را جوانی با انگیزه و پر تلاش می بینم.

گزارشی از شرح وضعیت مناطق آزاد کشور ارائه شد، دغدغه های نمایندگان مطرح و پاسخ هایی از سمت مسؤلین مناطق آزاد ارائه گشت.

یکی از خلأ های بزرگ نبود نگاه فرهنگی در مناطق آزاد ست که بستر نابسامانی های اجتماعی، اخلاقی و… را پدید می آورد.

آهنگ تغییر مدیران ناکارآمد و بانیان نابسامانی های موجود باید سرعت بگیرد و از ثانیه به ثانیه ی دولت جدید برای خدمت به مردم استفاده گردد.
مناطق آزاد ظرفیت قابل تأملی در خنثی سازی تحریم ها دارد.

متاسفانه هنوز تعریف درست و توقعی بجا از مناطق آزاد نشده و نیاز به تحولی بنیادین در مبانی این استعداد بالا احساس می شود تا که بتواند در جهت رشد و تعالی اقتصاد اسلامی جهت دهی و موثر واقع شود.

همانطور که در جلسه عنوان گردید از اقدامات تحولی حمایت می کنیم و پای کار اصلاح رویه های غلط و ضد تمدنی می ایستیم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید