اکنون وقت دفاع و ابراز اندیشه است

? پس از تشکر از حضور پر شور مردم در راهپیمائی ۲۲بهمن، و ماشین پیمائی در برخی شهرستان ها و استان ها چون قم و تهران، در این روزها در همه فضاهای حقیقی و مجازی، داخلی و خارجی، صادراتی و وارداتی، ترکیبی و بسیطی، مادی و معنوی، دوست نادان و دشمن دانا، منافق و کافر به دنبال تحریف و بزرگنمایی نقاط ضعف و نادیده گرفتن محسنات نظام اسلامی انقلابی ما است.

? آیا وقت دفاع و تهاجم به این دشمنی ها نرسیده؟‌ بزرگ مرد انقلاب ما که از همه بهتر خطرها را رصد می کند، در این روزها جوانان وطن را به جهادتبیین فرخوانده است، همیشه بیان حق از باطل، گفتاری نیست، بلکه گاه نوشتاری. و این روزها که می بینیم در فضای مجازی، چه دروغ ها که حق جلوه داده می شود و آن قدر تکرار می شود که گوینده خود باورش می آید. سطر نوشته ای گاه فضا را جور دیگری رقم می زند.

? پس ای برادر و ای خواهر با غیرتم توجه کن که خط نوشته کوتاهت گاه عده ای را بیدار کرده و رشته دروغگویان و منافقان ناپاک را پنبه خواهد کرد.

? گفته اند وقتی ابراهیم خلیل را به منجنیق نهادند تا که وسط آتش پرتابش کنند، پرنده و یا موری با قطره آبی بر آن آتش به آن خلیل الرحمن ابراز محبت کرد.

ای قلم به دستان عزیز! این فرصت را غنیمت شمارید که جای اندیشه و ? ابراز آن اینک است و فردا دیر.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید