برنامه های استاد آقاتهرانی اسفند۱۴۰۰

سلسله نشست های «قله های تهذیب» نشست دوم؛ عزیزِ خدا

چهارشنبه، ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۸:۴۵ الی ۲۰


برنامه به وقت ایران شبکه اموزش

سه شنبه روز ۱۴۰۰/۱۲/۳ ساعت ۲۱/۴۵

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید