یادداشت روز مهندس

گزافه نیست اگر ادعا شود که صدارت و وزارتی چون خواجه طوسی بی سابقه است و نمونه ای بر آن نمی توان یافت.

این روزها وجود مبارک ولایت فقیه، درایت و مدیریت بالنده ای است که پس از قرن ها یاد آور حاکمیت بزرگانی چون خواجه نصیر الدین طوسی (ره) است که همه تحول علمی و دینی را در دوران پس از مغول بر ایران اسلامی حاکم کرد.

مرتضی آقاتهرانی – ۱۴۰۰/۱۲/۵

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید