جهاد تبیین امام سجاد علیه السلام

امام سجاد علیه السلام چنان تبیینی داشت که یزید از ترس مسجد اموی را رها کرد.

دوستان عزیزم:
دوران جهاد تبیین مرا به خاطره دوران جهاد تبیین امام سجاد علیه سلام الله می اندازد.
باور داری که حدود ۵۰ سال معاویه بر مردم شام حکومت کرد. از سه ابزار تبلیغ، تهدید و تطمیع برای تثبیت حاکمیت اموی فراهم آورد.
اما امام سجاد علیه السلام در حدود یک ساعت چنان تبیینی داشت که یزید از ترس مسجد اموی را رها کرد.
داستان کربلا را به ابن زیاد نسبت داد، و اعلان توبه کرد، و شام را سیاهپوش، و در واقع حاکمیت اموی منقرض شد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید