سالروز شهادت شهید همت

هفدهم اسفند حاج محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر محمد رسول الله در عملیات خیبر، برای حفظ جزائر مجنون به شهادت می رسد. آن شهید بزرگوار از بس شهید داده اِز حاج قاسم عزیز نیروی کمکی طلب می کند، و هنگامی که او به خواسته اش پاسخ مثبت می دهد، به ترک موتور نشسته تا که با الحاق آن نیرو موقعیتش را تثبیت کرده و استحکام بخشد؛ در همین زمان با اصابت گلوله توپ‌ به چهره پاکش به شهادت می رسد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید