طاغوت ها عاقبت بخیر نیستند

براستی برخوردهای خشونت آمیز و ددمنشانه شاه عربستانی و سر زدن های به ناحقش، یادآور رفتار سبعانه صدام خونخوار و کثیفی است که نه تنها خود بی آبرو بود، که ننگ تاریخ بشریت است.

این عالم از این دژخیمان پلید خونریز به خود کم ندیده، ولی آخر و عاقبت عمر همه این بشران چنان به ذلت و خواری افتاده اند ‌که پشیمانی این طاغوتیان عبرت روزگار شد.

محمدرضای پهلوی دیگر طاغوتی بود که نظام استبدادیش رنگ تاریخ این نظام و کشور را سیاه کرده بود. خاطرات تاریخ گذشته حاکمیت طاغوت بر مردم، خاطراتی افسرده کننده است. او چنان از همه رانده شده بود که عاقبت به دور دنیا به دریوزگی افتاد، که خود از نوکری آمریکا بارها ابراز پشیمانی کرد. ولی چه دیر!!!

سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ

مرتضی آقاتهرانی

۱۴۰۰/۱۲/۲۵

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید