حمایت از حمله کوبیدن محل استقرار صهیونیست ها

دیگر جانیان غاصبان حقوق مظلومان این روزهای ما، صهیونیست ها هستند که غاصبانه در منطقه پایگاه می زنند، و برخی از حکام نالایق به ان ها اجازه بروز و ظهور در حوزه خود داده اند.

سپاه مقتدر ما به لطف الهی پایگاه این بخت برگشته ها را در شب های گذشته با موشک های دوربرد چنان منهدم ساخت، که نه از تا‌ک نشان ماند، و نه از تاکنشان.

روز گذشته نیز بیانیه حمایت از سپاه پاسداران را در کوبیدن محل استقرار صهیونیست ها در اربیل را که داعش پروری کرده و این جنایتکاران را به جان مردم بی گناه می اندازد امضا کردم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید