ظهور قائم عدل گستر

ظهور قائمی عدل گستر مطالبه همه بندگان از اهل کتاب است. اما اسلام به ظهور قائم آل محمد اعتقادی راهبردی داشته و این منحصر به شیعه نیست چرا که اهل سنت و جماعت بر آن اعتراف و اعتقاد دارند. این شب مبارک که پانزده شعبان المعظم است ولادت آن سرور کائنات تحقق یافته تا که انشاءالله بزودی عالم را پر از عدل و داد کند همان گونه که پر از ظلم و جور بوده است. آمین آمین.

 

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید