سخنرانی در صحن عقیله بنی هاشم کربلا جمعه

عوامل تعجیل در ظهور

علاوه بر تقوای فردی نیاز هست تا تقوای جمعی داشته باشیم. مانند یک خانواده که همه اهالی خانواده اگر خوب باشند، خانواده خوبی خواهند بود.

چنانچه همه به عهد خود با خدا وفا کنند، عهد جمعی رعایت خواهد شد. صرف اسلام گفتن کافی نیست بلکه باید واقعا مسلمان بود. علت تاخیر در ظهور بی وفایی جمعی ما به تعهدات ایمانی ما است.

یکی از وظایف جدی ما این است که از خودمان حساب بکشیم. چرا که طبق روایت کسی که هر روز از خودش حساب نگیرد، از شیعیان نیست.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید