برنامه های استاد آقاتهرانی ماه رمضان 1401

5 و 6 ماه مبارک  رمضان ساعت 19

قم، بنیاد، شهرک شهید زین الدین، خیابان ذوالفقار، مسجد علی بن ابی طالب علیه السلام

 


31 فروردین تا 3 اردیبهشت

سخنرانی و احیاء 19 و 21 ماه مبارک رمضان، ساعت 22

شهر جدید پرند، فاز 2، مسجد جامع امام علی علیه السلام


احیای 23 ماه رمضان

امام زاده علی عباس نطنز