شهید مطهری برترین مجاهد تبیین

بنده شهید مطهری عزیز را برترین مجاهد تبیین می دانم. آن زمان که دوران نوجوانی و جوانی ما بود، آن مرد مجاهد نه تنها به بیان جهان بینی و ایدئولوژی اسلام پرداخته بود، که تمام قد در برابر التقاط و انحراف ایستاده بود.

سخن های موحدانه و مؤمنانه ایشان در مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه و دانشگاه ها و نیز نوشته ها، مقالات و کتب ارزشمند ایشان به زبان نقل و عقل بیان می شد و چنان به دل می نشست که جوانان آن عصر را قانع و پخته تر می ساخت تا که بتوانند در برابر دشمنان، بی دینان و بیگانگان هماورد باشند. بر ان بزرگ معلم روزگار مان درود و صلوات.

اما مرد مجاهد تبیین امروز که بر اصلاح اصول تکیه کرده و بیشتر به تبیین مبادی و مبانی دین در بین نسل جوان اهتمام ورزیده علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه بود.

همان گونه که امام خمینی اعلی الله مقامه برای علامه شهید (ره) سنگ تمام گذاشتند، این روزها امامنا الخامنه ای دامت برکاته تمام قد از علامه مصباح به شکل بی سابقه حمایت فرمودند. گو اینکه بسیاری از مدعیان ولایت، عالمانه و عامدانه حضرت استاد و تلاش او را نه فهمیدند و نه اهتمام ورزیدند که کنارش گذاشتند.

ولی آیا برای شما عجیب نیست که امام و ولی زنده ما، تنها از یک طرح طرح ولایت حضرت استاد ده ها بار بار تعریف و تجلیل کرده باشند که چنین چیزی سابقه ندارد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید