حیات فلسفی ما مرهون ملاصدرا است

صدرالمتألهین شیرازی رضوان الله تعالی علیه حکیمی الهی، فیلسوف و عارفی واله است. او بنیان‌گذار حکمت متعالیه است که کتاب اسفار اربعه ایشان از کتب سطح عالی فلسفه اسلامی است.
او سلوک انسانی را در سفرهای چهارگانه عقلانی تنظیم کرده است. حرکت جوهریه از ابداعات علمی آن بزرگ اندیشمند اسلامی است.
حیات علمی – فلسفی ما اینک در حوزه‌های علمیه مرهون دیدگاه‌ها و نظرات فلسفی این اندشمندی الهی بوده که دیدگاه‌های قویم ایشان مورد پژوهش و مداقه و بررسی است.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید