پیرامون جلسه نمایندگان با حضرت آقا

جلسه نمایندگان با حضرت آقا حفظه الله تعالی چون همیشه بسیار خوب بود. مدت مدیدی بود که از این دیدارها به خباثت کرونا محروم بودیم. جلسه تذکرات جدی بود به مجلس و مجلسیان:

تشریفاتی نشوید.
جای اصول، فروع قاطی نشود.
در اجرا دخالت نکنید.
در میان دستور به این و آن نپرید،
مردمی باشید.
این همه طرح، درست نقادی شود.
تنقیح قوانین را جدی بگیرید،
ابلاغیه ها جدی گرفته شود.
مرکز پژوهش ها درست مدیریت شود.
طرح ها پس از هر دوره نابود نشود.
لایحه بر طرح مقدم شود.
تعامل با دولت و مجلس به درستی تحقق یابد.
رسانه مجلس برای تبیین کار قانون و کمیسیون های تخصصی فعال شود.
و…

این تذکرات جای تاملات جدی برای برادران و خواهران مجلسی دارد تا که انقلابی شده و انقلابی بمانند و مجلس را بر اساس رهنمودهای آن مقام معظم در مسیر صحیح برای پیشرفت ملت قرار دهند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید