لزوم عدم شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

وزیر محترم نباید به این نمایشگاه بروند و ما نباید هیچ رسمیتی به امثال سلمان رشدی بدهیم چون او مرتدی است که به انبیاء الهی توهین کرده است

خبردار شده‌ایم امسال سلمان رشدی مرتد در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور پیدا خواهد کرد و مراسم رونمایی کتابش را برگزار خواهد کرد و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز دعوت شده که امسال در نمایشگاه شرکت کنند؛ البته این نمایشگاه سالیانه است ولی اگر اینچنین باشد وزیر محترم نباید به این نمایشگاه بروند و ما نباید هیچ رسمیتی به امثال سلمان رشدی بدهیم چون او مرتدی است که به انبیاء الهی توهین کرده است و حکمش هم معلوم است که او هیچ ارزش حیات انسانی ندارد. در پی این خبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با دفتر وزیر تماس گرفته و تذکر داده و دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اطمینان داده‌اند که بررسی می‌کنند و اگر خبر حضور سلمان رشدی مرتد درست باشد حتماً وزیر شرکت نخواهد کرد.

نظر خود را درج کنید