تا سرحد جان راه امام را پاس میداریم

وجود مبارک امام خمینی نعمت بزرگ عصر بود که خداوند متعال مردم این عصر را شایسته آن وجود مقدس دید. بر آن لطف و آن نعمت و آن وجود مبارک خداوند را شکر و سپاس. اگر این امت انقلابی، آن عزیز راهنما را نمیداشت آیا برخوردار از این همه نعمت بود که همگی به این امت اسلامی ارزانی داده شد؟

بحمده تعالی فتوحات فراوانی که بر این امت رقم خورد کم نبود: نابودی طاغوت، قطع سلطه آمریکای جهانخوار، جلوگیری از غارت اموال مردم، شکست پی در پی کودتاچی‌ها، شکست جنگ‌افروزان آمریکایی، پیروزی در هشت سال دفاع مقدس، نابودی فتنه‌های داخلی در طی هر دهه علی رغم تحریمهای نفسگیر آمریکا و اروپا و نفوذهای فرهنگی در ابعاد و جوانب مختلف…

خلاصه حضور خداوند متعال در لحظه لحظه این انقلاب به طور جدی ملموس و محسوس بود. هنوز هم امام خمینی قدس سره زنده و پاینده است که باید قدر حضورش را داشت و همه تا سرحد جان راه و رسم امام عزیز را پاس بداریم.

این روزها از زبان امام خامنه‌ای عزیز زید عزه الشریف همان امر برون آید که امام آن روزها میفرمود: عالم محضر خدا است در محضر او گناه نکنید.

خدا را بر همه الطافش شکرو سپاس

مرتضی آقاتهرانی – 14 خرداد 1401