جلسه با رئیس صدا و سیما

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مرتضی آقا تهرانی در حاشیه نشست امروز کمیسیون فرهنگی با رئیس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: جلسه بسیار خوبی بود؛ بحث‌های خوبی در خصوص قانون صدا و سیما، ساترا و همچنین دغدغه‌های نمایندگان مطرح شد، امیدواریم توافقات این جلسه عملیاتی شود.

وی افزود: یکی از انتظارات رسانه ملی از مجلس، تصویب قانونی دایمی و مجزا برای ساترا است؛ اگر مجلس بنای انقلابی بودن دارد، باید انقلابی عمل کند و قانون ساترا را به تصویب برساند؛ این مسئله روز کشور است.

وی افزود: انشاالله کمیسیون فرهنگی اقدامات لازم را در زمینه قانون ساترا انجام خواهد داد.