دیدار مردمی با نمازگزاران مسجد آشتیانیها

دیدار مردمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر تهران با مردم با اهالی محل و نمازگزاران مسجد آشتیانیها