نماز ظهر تاسوعا

سخنرانی و برگزاری نماز ظهر تاسوعا در مسجد جابری