راه‌اندازی مؤسسه اسلامی نیویورک

راه‌اندازی مؤسسه اسلامی نیویورک و آغاز فعالیت‌های فرهنگی منسجم درآمریکا

راه‌اندازی جلسات گفتگو بین ادیان در مؤسسه نیویورک