لزوم پاسخگویی مسئولینی که در مورد فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند

آری، آن زمان و فرصت طلائی گذشت. نمی‌دانم آقایان و خانم‌ها آیا الان به این خطر پی برده‌اند که این سکوها (پلتفرم‌ها) دست‌نشانده بیگانه هستند و دشمن تا کجا و چقدر فساد و افساد کرده؟ ‌و چه اندازه به نظام اسلامی و مردم نجیب آن آسیب زده؟

آیا فهم کرده‌اند که وادادگی مدیریت این فضا به دشمن چه اندازه در راه‌اندازی اغتشاش و شورش خیابانی میدان داده؟ و دشمن بیگانه را شاد ساخته؟ و اهل بغی را یاری رسانیده؟ چه اندازه از ما شهید و از نادانان پراحساس کشته گرفته؟ چقدر تضییع مال و اموال و خسارت به اقتصاد رسانیده؟ و چقدر شغل، کار و بازار، را تعطیل کرده؟ درس و بحث را معطل کرده و همه را به تعطیلی کشانیده؟

ایا نمایندگانی که در امر مدیریت فضای مجازی کوتاهی کرده، توجه دارند که تا کجا آب به آسیای دشمن ریخته‌اند؟ این تأثیرگذاری‌ها، کوتاهی‌ها، ترک‌فعل‌ها را چه کسی امروز و فردا پاسخگو خواهد بود؟ کاری که تنها در چند ماه کوتاه قابل ساماندهی بود، هنوز طی دو سال به اهمال و تساهل و امروز و فردا کردن می‌گذرد. خداوند متعال از این حق از دست‌رفته نظام، مردم و مجلس، از بانیانش نخواهد گذشت.

بی‌شک، بانیان جفای به مردم باید مورد نقد و مطالبه قرار گرفته و فردا در برابر حق متعال پاسخگو باشند. این روزها، مطالبه‌گری مردم‌، نامه‌نگاری، تلفن و گفتمان علمی در این امر، باور کردن توان داخل و راه‌اندازی سکوهای خودی نیز امری مقدس و در راستای جهاد نرم امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید