قدردان مردم باشیم

اما باید از رسیدگی ضربتی به اقتصاد نیز یاد کرد، چه اینکه مقام معظم رهبری بر این امر اصرار دارند، و واقعا مردم نجیب و عزیز ما تحت فشارند. آنها همه سختی‌ها را تحمل کرده‌اند. برخی از مسئولین کشور چون ریاست محترم جمهور نیز واقعاً تلاش می‌کنند و می‌دوند و جا هم دارد.

بیشتر اغتشاشات و سروصداها از افراد معلوم‌الحال بالانشین و غافلان بود که تحت مدیریت بیگانه بودند، نه گرسنگان و پابرهنگان که صاحب انقلابند. سلام خدا بر همه دلدادگان به انقلاب؛ دردمندانی که این نظام مقدس را با جان و دل درک کرده و در این راه سر و جان می‌بازند، مال و منال که ارزشی ندارد.

ما مسئولین باید بیش از پیش قدر این عزیزان بهتر از جان را بدانیم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید